Harakärrs
Villaförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Samfälligheten

Styrelsen för villaföreningen

OrdförandeRevisor
Mariann MattsonGöran Svensson
Vågmästarevägen 17Vågmästarevägen 7
  
KassörRevisor
Krzysztof ZulawinskiBo Williamsson
Tvättmästarevägen 10Vågmästarevägen 42
  
SekreterareMaterialförvaltare
Sara NordfeldtJan Jaros
Vågmästarevägen 13Brännmästarevägen 14
 0720-39 46 78
Ledamot 
Joakim Nilsson
Vågmästarevägen 31
 
Ledamot
Sofia Nyman
Brännmästarevägen 20
 
Senast uppdaterat: 2018-05-28