Harakärrs
Villaförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Samfälligheten

Harakärrs villaförening

Välkommen till Harakärrs villaförening!

Villaföreningen är en intresseförening och årsavgifen är 150:- kronor som bör vara inbetalt på postgiro 419 06 59-5 senast den 30 juni varje år.

Villaföreningen äger och lånar ut en del matierial som medlemmarna i villaföreningen får låna under förutsättning att årets medlemsavgift är betald. Följande material finns för utlåning:

Det är styrelsens förhoppning att alla husägare i vårt område skall vara med i vår villaförening.

Du som vill låna material skall kontakta materialförvaltare Göran Lundholm, Brännmästarevägen 19, telefon 040-46 58 71.

Bra att tänka på

Glöm inte bort att varje villaägare skall halkbekämpa samt i övrigt hålla snyggt utanför sin egen tomt.

Undvik att ha häck, träd eller buskar som växer över gångbanor och vägar utanför din tomtgräns.

När det gäller parkering i våra gågator så har både samfälligheten och vår styrelse vid flera tillfällen tydligt sagt ifrån att det inte är någon parkeringsplats i våra gågator. Detta gäller både dag och natt. Av- och pålastning är givetvis tillåtet.

När det gäller inbrott och skadegörelse

Se gärna till grannens hus och var extra observant på främmande personer och bilar när Ni vet att grannen är bortrest.

Senast uppdaterat: 1970-01-01